взаєморозуміння


взаєморозуміння
(взаємне розуміння, злагода), згода, порозуміння, контакт

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • взаєморозуміння — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • взаєморозуміння — я, с. Взаємне розуміння, згода між ким , чим небудь …   Український тлумачний словник

  • взаєморозуміння — [ўзайе/морозум’і/н :а] н :а …   Орфоепічний словник української мови

  • порозуміння — я, с. 1) Взаєморозуміння, згода між ким небудь. || Взаємна домовленість, погодженість у діях, вчинках і т. ін. з ким небудь. || Таємна змова з ким небудь. 2) Спілкування між ким небудь …   Український тлумачний словник

  • фундаменталізм — у найзагальнішому значенні це переконання, що існує деяка тверда основа, на якій має ґрунтуватися розуміння реальності, істини, добра, Бога. Відповідно можна говорити про різновиди Ф. метафізичний, епістемологічний (пізнавальний), етичний,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • гуманізм — (від лат. humanus людський, людяний) система світоглядних орієнтацій, центром котрих є людина, η самість, високе призначення та право на вільну самореалізацію. Г. визнає вивільнення можливостей людини, її благо критерієм оцінки соціальних… …   Філософський енциклопедичний словник

  • практика — (від грецьк. πρακτικά справа, діяльність, учинок) поняття, що характеризує особливий різновияв активності людського світовідношення, філософське витлумачення котрого тяжіє або до універсалізму (коли П. поєднує учинково моральнісні, пізнавальні та …   Філософський енциклопедичний словник

  • незгода — I (відсутність взаєморозуміння, мирних стосунків, злагоди між людьми, пов язаними між собою родинними, товариськими стосунками), незлагода, нелад, розрада, розлад, розбрат, розладдя; непорозуміння (незгода, суперечка внаслідок взаємного… …   Словник синонімів української мови

  • спілкування — тип відносин, що характеризується ставленням партнерів один до одного як до істот, наділених ознаками суб єктивності. Оскільки презумпція такого ставлення не обмежена рамками людського світу, учасниками С. здатні поставати як люди, так і інші… …   Філософський енциклопедичний словник

  • аконтактність — ності, ж. Відсутність контакту, взаєморозуміння або взаємного інтересу між людьми …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.